קורסים

קורסי הכנה לבחינות מועצת רואי חשבון ושנת ההשלמה בחשבונאות פיננסית:

קורסי הכנה ממוקדים לבחינות מועצת רואי חשבון ושנת ההשלמה בחשבונאות פיננסית הכוללים התאמה להתפתחויות ולשינויים בבחינות המועצה ובתקינה החשבונאית.