ערעורים

ערעורים על בחינות מועצת רואי חשבון ושנת השלמה בחשבונאות:

ייעוץ, סיוע וליווי בכתיבת ערעורים מקצועיים על בחינות מועצת רואי חשבון ושנת ההשלמה בחשבונאות פיננסית מתקדמת.

  • תהליך הערעור מתבצע לרוב בשני שלבים:
    • שלב א’ – בדיקת מחברות הבחינה ומתן המלצה בנוגע לכדאיות בהגשת ערעור;
    • שלב ב’ – במידה ולאחר שלב א’ הוחלט להגיש ערעור, כתיבת ערעור מקצועי, מנומק ומפורט והעברתו לסטודנט/ית לצורך הגשת הערעור.
  • תמחור נפרד לכל אחד מהשלבים.