ספרים

ספרי הכנה לבחינות מועצת רואי חשבון ושנת ההשלמה בחשבונאות פיננסית מתקדמת:

ספרי תרגול הכוללים שאלות ופתרונות בכל הנושאים הרלוונטיים לבחינה ומותאמים להתפתחויות ולשינויים בבחינות המועצה ובתקינה החשבונאית. במסגרת כתיבת ובחירת השאלות ניתן דגש רב על פרקטיקה, ניתוח חשבונאי והבנה חשבונאית.

קורס הכנה לבחינת מועצת רואי חשבון בחשבונאות פיננסית א' מועד סתיו (חורף) 2019

הרשמה לקורס הכנה לבחינה סופית של שנת ההשלמה בחשבונאות פיננסית מתקדמת

הרשמה למרתון פתרון שאלות פתוחות חישוביות, הכנה לבחינת מועצת רואי חשבון בחשבונאות פיננסית מתקדמת הכולל התאמה להתפתחויות ולשינויים בבחינת המועצה

קורס הכנה לבחינת מועצת רואי חשבון בחשבונאות פיננסית מתקדמת מועד חורף (סתיו) 2019

מרתון פתרון שאלות אמריקאיות ותיאורטיות, הכנה לבחינת מועצת רואי חשבון בחשבונאות פיננסית.

דילוג לתוכן