אודות

ירון תירוש, רו"ח

שירותים אקדמאיים בתחום החשבונאות אשר כוללים – קורסי הכנה, ערעורים, ספרי הכנה ושיעורים פרטיים לבחינות מועצת רואי חשבון ושנת השלמה בחשבונאות.

לרו"ח ירון תירוש ניסיון פרקטי ואקדמי רב בחשבונאות פיננסית אשר כולל, בין היתר, אלפי שעות הוראה בליווי והכנת סטודנטים לבחינות מועצת רואי חשבון ושנת השלמה בחשבונאות.

רו"ח ירון תירוש לימד כ – 6 שנים בשנת ההשלמה בחשבונאות וקורסי חשבונאות שונים בשנה ג' במסלול האקדמי המכללה למינהל.

רו"ח ירון תירוש נמנה בעבר מספר שנים על צוות כותבי בחינת המועצה בחשבונאות פיננסית א'.

ירון תירוש הינו רו"ח בעל ניסיון של מעל 9 שנים בפרקטיקה המקצועית כאשר רובן הגדול במחלקה המקצועית של משרד רואי החשבון EY.

במסגרת העבודה במחלקה המקצועית, ליווה רו"ח ירון תירוש עשרות חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות מתחומים שונים ותעשיות שונות (תעשיה, קמעונאות ומוצרי צריכה, נדל"ן, גז ונפט, תשתיות, טכנולוגיה ועוד) , בסוגיות חשבונאיות מורכבות, סקירת דוחות כספיים, כתיבת ניירות עמדה מקצועיים, ליווי דיונים עם רשות ניירות ערך, הנפקות ועוד.

Students
Learning Prorammes
Language Trainings
teachers